S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

 

 

 

Chcete být s námi na FACEBOOKU?

Budete vědět o všech novinkách

 

INSPIRACE:

Jak správně šněrovat korzetové šaty?

Podívejte se ZDE:

https://youtu.be/Y-r2y3tOQI4

 

IN TIME

KONTAKTY

Petr Fifka FASHION-4HAPPY
Lidická 14
796 01 Prostějov
tel: +420777786662
napište nám
info@fashion-4happy.cz
https://www.facebook.com/ObchudekProRadost

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky


1) Všeobecná ustanovení:
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) Kupní smlouva:
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazné objednávky. Za závaznou objednávku se považuje objednávka odesláním elektronické objednávky v našem e-shopu. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Kupující se potvrzením objednávky zavazuje k jejímu zaplacení.

2a) Nepřevzetí dobírkové zásilky
Kupující se při potvrzení objednávky a odsouhlasení obchodních podmínek zavazuje převzít zásilku. Pokud nebude objednávka kupujícím vyzvednuta, bude obratem informován e-mailem pro porušení kupní smlouvy. Současně budou zaslány platební podmínky pro uhrazení nákladů spojené s odesláním objednávky - uhrazení poštovních nákladů a případně rdobírkou, pokud byla zvolena (zásilka zaslaná jako "Doporučená zásilka, respektive jako "Balík do ruky", "Balík na poštu" nebo využití přepravy kurýrní společnosti IN TIME). Nebude-li částka uhrazena do 30-ti dnů od obdržení informačního e-mailu, bude věc postoupena vymáhajícímu oddělení dle občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě nevyzvednuté a neuhrazené objednávky mu bude zaslána k úhradě částka složená z marného poštovného. Pokud tato nebude uhrazena, budou podniknuty další kroky k zajištění úhrady pohledávky. Kupujícího budeme o těchto krocích předem informovat písemnou formou.

3) Objednávka:
Kupujícímu bude zboží prodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. Objednávka je přijata ihned a zákazníkovi bude zaslán potvrzující email. V případě nejasností, popř. z důvodu upřesnění objednávky bude zákazník kontaktován e-mailem nebo telefonicky.

4) Způsob objednávky:
- elektronická objednávka v našem e-shopu: http://www.fashion-4happy.cz/


- e-mail na: info@fashion-4happy.cz


5) Storno objednávky:
Kupující má právo svou objednávku stornovat do 24 hodin bez udání důvodu e-mailem nebo telefonicky. Při stornování objednávky je nutno uvést jméno a číslo objednávky.

6) Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- bez udání důvodu
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


7) Odstoupení od kupní smlouvy:
a) Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, a to do 14 dní od převzetí. V tomto případě nepoškozené, pouze vyzkoušené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, s visačkami, včetně prodejního dokladu (případně záručního listu), a veškerého příslušenství poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě. V případě nesplnění výše uvedených podmínek, má prodávající právo účtovat kupujícímu případné vzniklé náklady související s uvedením zboží do původního stavu (např. zaslání zboží nekompletního, poškozeného, praného nebo jinak upravovaného, pořízení nového obalu apod.).

Kontaktujte nás předem, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky a datum nákupu. E-mailem Vám sdělíme podmínky pro odeslání zboží zpět.
Nezasílejte zboží na dobírku, nebude převzato.

b)V případě, že kupující uplatní právo na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy, prodávající po obdržení tohoto zboží a jeho kontrole vrátí zákazníkovi zaplacenou částku za zboží. Částka bude kupujícímu zaslána převodním příkazem na jeho bankovní účet maximálně do 14-ti dnů (toto se netýká vrácení zboží, prokazatelně poškozeného přepravou). V případě, kdy si kupující zvolí možnost platby v hotovosti (poštovní poukázkou), je Českou poštou účtován poplatek dle aktuální sazebníku České pošty, který je určen podle výše odeslané peněžní částky.

c)Zboží, které je předmětech odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů a prokazatelně jeví známky používání, nošení, praní nebo jiného typu užívání, případně dojde k odstranění visačky ze zboží, bude zboží vráceno kupujícímu na náklady kupujícího nebo může být zaplacená částka za zboží snížena. Prodávající před přistoupením k těmto krokům kupujícího zkontaktuje a tuto skutečnost kupujícímu oznámí.

Pokud byl součástí dodaného zboží dárek, byl zahrnut do ceny a je nedílnou součástí zboží. V případě, že nebyl vrácen se zbožím, je účtována hodnota dárku na vrub kupujícího, a to ve výši 50,- Kč. O tuto částu je vrácená částka ponížena.

d)V § 1829 odst. 1 občanský zákoník stanoví, že kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta v případě kupních smluv běží ode dne převzetí zboží. Bylo-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží daná lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smluv, jejichž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, je však počátkem lhůty naopak den převzetí první dodávky.

e)V § 1832 odst. 1 pak na uvedené navazuje povinnost vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Částka, která byla přijata jako platba za dodání zakoupeného výrobku, je dle § 1832 odst. 2 je limitována výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud tedy kupující zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání, bude vrácena částka nejlevnějšího způsobu dodání.

f)V případě, že kupující využije možnosti nákupu se slevou, například "poštovné zdarma" (při objednávkách nad 2.000,- Kč včetně DPH) a uplatní právo na odstoupení od smlouvy, mohou být kupujícímu účtovány poplatky (rozdíl poštovného - vyšší poštovné než nejlevnější způsob dodání nabízené prodávajícím - Balík do ruky, Balík na poštu apod., dále dobírka, případně další služby) spojené s odesláním objednaného zboží, a to v těchto případech:
fa) zákazník odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a vrátí prodávajícímu více než 60% objednaného zboží a výše ponechaného zboží nepřesáhne 2.000,- Kč včetně DPH
fb) zákazník odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a hodnota ponechaného zboží nepřesáhne 2.000,- Kč včetně DPH

8) Dodací podmínky:
Zboží skladem
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší (především na přání kupujícího). Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, dle výběru kupujícího při zadávání objednávky.

Zboží na objednávku

Zboží je objednáváno ze zahraničí. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle v rozmezí 10 - 20 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší (především na přání kupujícího, období svátků, výluk, živelných pohrom apod.). Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, dle výběru kupujícího při zadávání objednávky. Ani v těchto případech nejsou kupujícícmu účtovány další poplatky (případné clo,úhrada DPH apod). Veškeré náklady jdou na vrub prodávajícího).

9) Platební podmínky:
1) Ihned při nákupu - formou platby on-line platební bránou GoPay
2) Předem bankovním převodem (Zboží skladem a Zboží na objednávku) - forma platby neprobíhá on-line
3) Dobírkou - při převzetí zboží (Zboží skladem)

Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem naší společnosti


10) Reklamace a záruka:
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Pokud zboží nemá zjevnou vadu, ale přesto jste se zboží nespokojeni, nejedná se o reklamaci. V takových případech můžete využít možnosti Odstoupení od kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. , a to do 14 dní od převzetí - viz informace výše.
Pro uplatnění reklamace se na veškeré zboží vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Reklamaci vyřizujeme dle povahy vady výměnou nebo opravou zakoupeného zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.


Záruka se nevztahuje na :
·       vady vzniklé běžným používáním
·       nesprávným použitím výrobku
·       nesprávným skladováním


Postup při reklamaci:
1)     informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2)     zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne na dobírku) na naši adresu
3)     do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaše jméno a adresu
4)     doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

11) Ochrana osobních dat:
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.
Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.


Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

12) Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Adresa:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Telefon: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
Web: http://www.coi.cz

IS DS: x7cab34

Odkaz pro řešení mimosoudních sporů on-line:

https://adr.coi.cz/cs

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

13) Závěrečná ustanovení:
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2016.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.